Проект на Стратегия за управление на Общинската собственост на Община Червен бряг за мандат 2019 – 2023 г.

Февруари 04, 2020 г.

Уважаеми граждани, публикуваме Ви проект на Стратегия за управление на Общинската собственост на Община Червен бряг за мандат 2019 -2023 г., за обществено обсъждане.

Вашите предложения и мнения може да изразите на еmail: municipality@chervenbryag.bg, както и в деловодството в „Център за услуги и информация на гражданите“ на община Червен бряг, с адрес: обл. Плевен, общ.Червен бряг, гр.Червен бряг, ул.”Антим I” № 1, в срок до 18.02.2020 г.

Изтегли като pdf файл