1. Издаване на удостоверение за трудов стаж и удостоверение за осигурителен доход