1. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общински съвет за отпускане на персонални пенсии /Комплексна административна услуга/
  2. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общински съвет за отпускане на еднократна финансова помощ за тежко заболяване/Комплексна административна услуга/
  3. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общински съвет за отпускане на еднократна финансова помощ за живо родено първо или второ дете /Комплексна административна услуга/