Светослав Георгиев

Заместник кмет по строителство, архитектура, инвестиционни проекти и екология

Стая – 301

Телефон –  0659/9-37-67

E-mail: sgeorgiev@chervenbryag.bg

Приемен ден – вторник – 15.30 – 17.30  часа

 

Вергиния Василева

Заместник кмет по  образование, култура, здравеопазване, спорт, социални дейности

Стая – 405

Телефон-0659/9-26-06; GSM –  0882717055

E-mail: vvavsileva@chervenbryag.bg

 

Камен Влахов

Заместник кмет

Стая – 106

GSM – 0882 990 838

E-mailkvlahov@chervenbryag.bg

Приемен ден – всеки ден – 14.00 – 15.00