Списък на предоставяните услуги

услуги

Местни данъци и такси

услуги

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191

услуги

Банкова сметка на Община Червен бряг, кодове за видове плащане

услуги