Петьо Веселинов Костов

Роден на 29 януари  1976 г. в гр. Червен бряг

______________________________________________

Образование: висше

СУ „Климент Охридски“- специалност „Право“

____________________________________________________________

Професионално развитие:

2003-2007 г. –  Старши юрисконсулт- Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Червен бряг

2007-2008 г. –  Старши юрисконсулт- Регионална дирекция „Социално подпомагане“, гр. Плевен

2008-2019 г. – адвокат  АК Плевен

от м.януари 2019г. – председател на Общински съвет Червен бряг 

Общински съветник в Общински съвет -Червен бряг мандат 2011-2015 год. и мандат 2015-2019 год.

____________________________________________________________

тел: +359 659 940-32

GSM:  0887003475

гр. Червен бряг

ул. „Антим Първи” № 1

e-mail : [email protected]