Комисия по финансово-стопанска  политика, бюджет и общинска собственост в състав от 7 съветници:

 

Председател:             Румен Маринов Пенков

Зам. председател:     Тошко Атанасов Тодоров

Членове:                    Атанас Цветанов Атанасов

Петко Ивайлов Петков

Данаил Николов Вълов

Марио Киров Рангелов

Мирослав Митков Макавеев

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология в състав от 7 съветници:

 

Председател:             Десислав Василев Иванов

Зам. Председател:     Йоана Иванова Йотова

Членове:                    Николай Димитров Николов

Ивайло Петков Иванов

Георги Иванов Георгиев

Петър Петков Петров

Мирослав Митков Макавеев

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  в състав от 7 съветници:

 

Председател:             Петя Веселинова Митрашкова

Зам. Председател:     Красимир Алеков Евтимов

Членове:                   Десислав Василев Иванов

Поля Христова Коларова-Цветкова

Тодор Иванов Тодоров

Полина Георгиева Дамянова

Николай Георгиев Мишовски

 

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство в състав от 7 съветници:

 

Председател:             Марио Киров Рангелов

Зам. Председател:     Цветомил Симеонов Кръстев

Членове:                    Атанас Цветанов Атанасов

Николай Димитров Николов

Красимир Алеков Евтимов

Ивайло Петков Иванов

Илиан Георгиев Илиев

 

 

Комисия по образование, култура и вероизповедания в състав от 7 съветници:

 

Председател:             Ганка Нинова Василева

Зам. Председател:     Петя Веселинова Митрашкова

Членове:                    Поля Христова Коларова-Цветкова

Георги Максимов Георгиев

Цветелина  Красимирова Цветкова- Пенчева

Полина Георгиева Дамянова

Румен Маринов Пенков

 

Комисия по здравеопазване , младежта и спорта в състав от 7 съветници:

 

Председател:             Георги Иванов Георгиев

Зам. Председател:     Даниел Кръстев Иванов

Членове:                    Тошко Атанасов Тодоров

Цветомил Симеонов Кръстев

Николай Георгиев Мишовски

Цветелина  Красимирова Цветкова- Пенчева

Красимир Митков Ангелов

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии в състав от 7 съветници:

Председател:             Петко Ивайлов Петков

Зам. Председател:     Георги Христов Георгиев

Членове:                    Ганка Нинова Василева

Данаил Николов Вълов

Йоана Иванова Йотова

Пламен Иванов Спасов

Красимир Митков Ангелов

 

 

 

Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права в състав от 7 съветници:

Председател:             Илиан Георгиев Илиев

Зам. Председател:     Георги Максимов Георгиев

Членове:                    Петър Петков Петров

Георги Христов Георгиев

Даниел Кръстев Иванов

Пламен Иванов Спасов

Тодор Иванов Тодоров

 

Комисия по „Противодействие  на корупцията “  в състав от 7 съветници

 

Председател:                         Пламен Иванов Спасов

Зам. Председател:                Петър Петков Петров

Членове:                                Поля Христова Коларова-Цветкова

Цветомил Симеонов Кръстев

Николай Димитров Николов

Атанас Цветанов Атанасов

Йоана Иванова Йотова