Комисия по финансово-стопанска  политика, бюджет и общинска собственост в състав от 7 съветници:

Председател: Румен Маринов Пенков

Зам. председател: Тошко Атанасов Тодоров

Членове: Атанас Цветанов Атанасов

Петко Ивайлов Петков

Данаил Николов Вълов

Марио Киров Рангелов

Мирослав Митков Макавеев 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология в състав от 7 съветници:

Председател: Десислав Василев Иванов 

Зам. Председател: Йоана Иванова Йотова

Членове: Николай Димитров Николов

Ивайло Петков Иванов

Георги Иванов Георгиев

Петър Петков Петров

Мирослав Митков Макавеев

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  в състав от 7 съветници:

Председател: Петя Веселинова Митрашкова

Зам. Председател: Красимир Алеков Евтимов

Членове:           Десислав Василев Иванов

Поля Христова Коларова-Цветкова

Тодор Иванов Тодоров

Полина Георгиева Дамянова

Николай Георгиев Мишовски

 

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство в състав от 7 съветници:

Председател: Марио Киров Рангелов

Зам. Председател: Цветомил Симеонов Кръстев

Членове: Атанас Цветанов Атанасов 

Николай Димитров Николов

Красимир Алеков Евтимов 

Ивайло Петков Иванов

Илиан Георгиев Илиев

 

Комисия по образование, култура и вероизповедания в състав от 7 съветници:

Председател: Ганка Нинова Василева

Зам. Председател: Петя Веселинова Митрашкова

Членове: Поля Христова Коларова-Цветкова

Георги Максимов Георгиев

Цветелина  Красимирова Цветкова- Пенчева

Полина Георгиева Дамянова

Румен Маринов Пенков 

 

Комисия по здравеопазване , младежта и спорта в състав от 7 съветници:

Председател: Георги Иванов Георгиев

Зам. Председател: Даниел Кръстев Иванов

Членове: Тошко Атанасов Тодоров

Поля Христова Кръстева

Цветомил Симеонов Кръстев

Николай Георгиев Мишовски

Цветелина  Красимирова Цветкова- Пенчева

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии в състав от 7 съветници:

Председател: Петко Ивайлов Петков

Зам. Председател: Георги Христов Георгиев

Членове: Ганка Нинова Василева

Данаил Николов Вълов

Йоана Иванова Йотова

Поля Христова Кръстева

Пламен Иванов Спасов

 

Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права в състав от 7 съветници:

Председател: Илиан Георгиев Илиев

Зам. Председател: Георги Максимов Георгиев

Членове: Петър Петков Петров

Георги Христов Георгиев

Даниел Кръстев Иванов

Пламен Иванов Спасов

Тодор Иванов Тодоров

 

Комисия по „Противодействие  на корупцията “ в състав от 7 съветници

Председател: Пламен Иванов Спасов

Зам. Председател:           Петър Петков Петров

Членове: Поля Христова Коларова-Цветкова

Цветомил Симеонов Кръстев

Николай Димитров Николов

Атанас Цветанов Атанасов

Йоана Иванова Йотова