Директор

Директор: Евгени Тошев

e-mail: [email protected]
GSM:0883/930005

Проекти, дейности

СиА

Екология

екология

Управление на отпадъците