Дирекция С и А

СиА

Дирекция „Хуманитарни дейности“

Дирекция „Хуманитарни дейности“

Дирекция АПИО

апио

Дирекция „Европейски програми и проекти“

ес проекти и програми

Дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“

обществен ред и сигурност

Отдел КРВП

крвп

Отдел АМДТ

Composite of person with calculator and tax forms

Отдел „Общинска собственост и стопанска дейност“

общинска собственост и соц. дейности

Отдел „Обществени поръчки“

обществени поръчки

Отдел „Инвеститорски контрол“

инвеститорски контрол

Отдел „Счетоводни дейности“

счетоводни дейности

Главен архитект

архитекст

Вътрешен одитор

одитор

Етажна собственост

етажна собственост