Приемен ден на Кмета на Община Червен бряг

д-р Цветан Костадинов

  1. Приемният ден на Кмета на Община Червен бряг е всеки делничен ден от 16:30
  2. Записването за приемен ден се извършва предварително на тел. + 359 659 927 08 всеки делничен ден до 14:00 часа.
  3. Желателно е при записването гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.

Кметът на Община Червен бряг може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на заместник-кмет и да насочи гражданина за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция/началник на отдел.