КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

Лични данни:

Роден на 24 декември 1967 г.

Образование:

Висше магистър – „Медицина“

Висше магистър – „Икономика“

Професионален опит:

Практикувал специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ над 17 години в различни болнични заведения.

От 2012-2017 г. е бил управител на „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД.

Семейно положение: Семеен

Приемно време:

Понеделник:16:00 – 17:00 часа

Сряда: 16:00 – 17:00 часа