1. Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Червен бряг, утвърждаване на номерацията им и обхват на адреси – дата на публикуване 03.04.2019 год.
  2. Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци – дата на публикуване 10.04.2019 год
  3. Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.
  4. Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год. – дата на публикуване 15.04.2019 год. 

  5. Решение на ЦИК №150-ЕП/11.04.2019 год. https://www.cik.bg/bg/decisions/150/2019-04-11

  6. Приложение към решение на Районна избирателна комисия Плевен № 06-ЕП/12.04.2019 год.

  7. Предложение от ПП/КП  за състав  на СИК