Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
21 / 31.05.2021 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 31.05.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 31.05.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
20 / 28.04.2021 15:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии - за сесия ОбС Ч. бряг - 28.04.2021г. - 9.30 часа
Решения
Материали за обсъждане   Материали и приложения към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 28.04.2021г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
19 / 24.03.2021 15:00
Дневен ред   Предложентия от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
18 / 05.03.2021 14:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Материали обсъдени на заседание на ОбС Ч.бряг - 05.03.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
17 / 25.02.2021 14:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание 25.02.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
16 / 27.01.2021 15:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг от 27.01.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
15 / 21.01.2021 13:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Материали към решение от заседание ОбС Ч. бряг - 21.01.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
14 / 29.12.2020 17:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии - за сесия ОбС Ч.бряг - 22.12.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 22.12.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
13 / 27.11.2020 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.
- - -