Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
5 / 19.02.2020 09:30
Дневен ред   Предложения от ПК за заседание
Решения
Материали за обсъждане   Материали и приложения към решения от заседание
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
4 / 28.01.2020 09:30
Дневен ред   Предложения от ПК за заседание
Решения
Материали за обсъждане   Материали и приложения към решения от заседание
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
3 / 30.12.2019 09:30
Дневен ред   Предложения от ПК
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
2 / 29.11.2019 09:30
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1 / 11.11.2019 09:30
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -