Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
13 / 27.11.2020 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
12 / 29.10.2020 15:00
Дневен ред   Предложения от всички пост. комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 29.10.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч.бряг - 29.10.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
11 / 30.09.2020 16:00
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 30.09.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали и приложения към решения - заседание ОбС Ч.бряг - 30.09.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
10 / 28.07.2020 09:40
Дневен ред   Предложения от пост. комисии за сесия ОбС Ч. бряг - 28.07.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения от заседание ОбС Ч.бряг - 28.07.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
9 / 26.06.2020 15:15
Дневен ред   Предложения от всички постоянни комисии за сесия на ОбС - 26.06.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали към решения от заседание на ОбС- 26.06.2020г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
8 / 28.05.2020 14:10
Дневен ред   Предложения от всички комисии за сесия Об. Съвет - Червен бряг - 28.05.2020г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали от заседание Об. Съвет Червен бряг - 28.05.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
7 / 29.04.2020 10:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за сесия Об. Съвет - Червен бряг - 29.04.2020г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали от т. 1 до т. 12 - Заседание Об. Съвет Червен бряг - 29.04.2020 г.   Материали от т. 13 до т. 22 - Заседание Об. Съвет Червен бряг - 29.04.2020 г.   Материали от т. 24 до т. 38 - Заседание Об. Съвет Червен бряг - 29.04.2020 г.   Материали от т. 38 до т. 41, Предл. по чл. 53 от Правилника на Об. Съвет Червен бряг - 29.04.2020 г.   Материали по т. 23 - Заседание Об. Съвет Червен бряг - 29.04.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
6 / 24.03.2020 09:30
Дневен ред   Предложения от всички пост. комисии- за заседание ОбС Ч.бряг- 24.03.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Всички материали за обсъждане – заседание ОбС Ч. бряг – 24.03.2020г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
5 / 19.02.2020 09:30
Дневен ред   Предложения от ПК за заседание
Решения
Материали за обсъждане   Материали и приложения към решения от заседание
- - -