Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
27 / 28.09.2021 14:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Материали към решение от заседание на ОбС Ч.бряг от 28.09.2021 г . - За МБАЛ.rar
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
26 / 28.09.2021 09:30
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 28.09.2021 г. - 9.30 часа
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 28.09.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
25 / 17.08.2021 11:00
Дневен ред   Дневен ред - сесия 17.08.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали, обсъдени на заседание на ОбС Червен бряг - 17.08.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
24 / 22.07.2021 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 22.07.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 22.07.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
23 / 28.06.2021 14:00
Дневен ред   Дневен ред - извънредна сесия 28.06.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
22 / 28.06.2021 09:30
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 28.06.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч. бряг - 28.06.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
21 / 31.05.2021 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 31.05.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 31.05.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
20 / 28.04.2021 15:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии - за сесия ОбС Ч. бряг - 28.04.2021г. - 9.30 часа
Решения
Материали за обсъждане   Материали и приложения към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 28.04.2021г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
19 / 24.03.2021 15:00
Дневен ред   Предложентия от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2021 г.
- - -