Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
37 / 27.07.2022 14:00
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 27.07.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч. бряг – 27.07.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
36 / 29.06.2022 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 29.06.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 29.06.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
35 / 30.05.2022 12:00
Дневен ред   Предложения от комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 30.05.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 30.05.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
34 / 20.04.2022 09:00
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 20.04.2022г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали за публикуване към решения от заседание ОбС от 20.04.2022 - от т.1 до т. 6   Материали по т. 7   Материали от т. 8 до т. 23
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
33 / 29.03.2022 09:30
Дневен ред   Предложения от комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 29.03.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание - 29.03.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
32 / 28.02.2022 09:30
Дневен ред   Предл.от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 28.02.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание - 28.02.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
31 / 26.01.2022 09:30
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 26.01.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг-26.01.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
30 / 17.12.2021 09:30
Дневен ред   Предл.от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 17.12.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание - 17.12.2021 г
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
29 / 26.11.2021 09:30
Дневен ред   Предл.от пост.комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 26.11.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание - 26.11.2021 г.
- - -