Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
43 / 31.01.2023 18:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2023 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2023 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
42 / 19.12.2022 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 19.12.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч. бряг - 19.12.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
41 / 23.11.2022 14:00
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 23.11.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 23.11.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
40 / 20.10.2022 14:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 20.10.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 20.10.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
39 / 04.10.2022 12:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 4.10.2022г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
38 / 21.09.2022 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 21.09.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг от 21.09.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
37 / 27.07.2022 14:00
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 27.07.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч. бряг – 27.07.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
36 / 29.06.2022 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 29.06.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 29.06.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
35 / 30.05.2022 12:00
Дневен ред   Предложения от комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 30.05.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 30.05.2022 г.
- - -