Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
9 / 30.04.2024 14:00
Дневен ред   Списък решения от заседание ОбС Червен бряг - 30.04.2024 год.
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
8 / 29.03.2024 14:00
Дневен ред   Списък решения от заседание ОбС Червен бряг - 29.03.2024 год.
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
7 / 11.03.2024 12:10
Дневен ред   Списък решения от заседание ОбС Червен бряг - 11.03.2024 г.
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
6 / 19.02.2024 15:25
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 19.02.2024 г.
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
5 / 31.01.2024 18:00
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 31.01.2024 г.
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
4 / 18.12.2023 14:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
3 / 11.12.2023 14:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
2 / 30.11.2023 14:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
1 / 10.11.2023 15:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -