Общински съвет

Предстоящи заседания на ПК

Дата
21.03.2024 10:30
Комисия
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - Николай Николов
Дневен ред Дневен ред заседание на комисия ИПЕПФБ - 21.03.2024 г. - 10.30 часа
Материали за обсъждане Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - 21.03.2024 г. от 10.30 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
21.03.2024 10:00
Комисия
Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията - Иван Янчев
Дневен ред Дневен ред заседание на комисия ЗОРПК-21.03.2024 г. - 10.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията - 21.03.2024 г. от 10.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
20.03.2024 14:30
Комисия
Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика - Румен Пенков
Дневен ред Дневен ред заседание комисия ЗМССП - 20.03.2024 г. - 14.30 часа
Материали за обсъждане Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика - 20.03.2024 г. от 14.30 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
20.03.2024 13:00
Комисия
Комисия по образование, култура, и вероизповедания - Петя Митрашкова
Дневен ред Дневен ред на заседание на комисия ОКВ - 20.03.2024 г. - 13.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по образование, култура и вероизповедания - 20.03.2024 г. от 13.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:15
Комисия
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство - Петко Петков
Дневен ред Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –12.02.2024 г. от 10.30 часа
Материали за обсъждане Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –12.02.2024 г. от 10.30 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:15
Комисия
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт - Десислав Иванов
Дневен ред Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт- 12.02.2024 г. от 15.30 часа
Материали за обсъждане Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт- 12.02.2024 г. от 15.30 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:10
Комисия
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - Николай Николов
Дневен ред Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет-13.02.2024 г. от 14.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет-13.02.2024 г. от 14.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:10
Комисия
Комисия по образование, култура, и вероизповедания - Петя Митрашкова
Дневен ред Комисия по образование, култура и вероизповедания -12.02.2024 г. от 14.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по образование, култура и вероизповедания -12.02.2024 г. от 14.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:00
Комисия
Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията - Иван Янчев
Дневен ред Комисия по законност, обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията -13.02.2024 г. от 13.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по образование, култура и вероизповедания -12.02.2024 г. от 14.00 часа - материали за обсъждане
- - -