Общински съвет

Предстоящи заседания на ПК

Дата
12.11.2020 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец ноември 2020 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на дист. заседания на пост. комисии - м. ноември 2020
- - -
Дата
15.10.2020 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост.комисии - месец октомври 2020 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии - месец октомври 2020 г.
- - -
Дата
17.09.2020 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - септември 2020г.
Материали за обсъждане Всички материали за заседания на постоянните комисии - месец септември 2020г.
- - -
Дата
17.07.2020 11:55
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на ПК - месец юли 2020г.
- - -
Дата
12.06.2020 12:30
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - юни 2020г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане юни 2020
- - -
Дата
15.05.2020 09:45
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец май 2020
Материали за обсъждане Материали за дистанционни заседания на комисии - месец май 2020г.
- - -
Дата
21.04.2020 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Distantsionni-zasedaniya.txt
Материали за обсъждане Materiali-po-t.-23-distantsionni-zasedoniya-PK-21.04.2020-g.zip
- - -
Дата
21.04.2020 11:40
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Distantsionni-zasedaniya.txt
Материали за обсъждане Materiali-ot-t.24-do-t.38-distants.zasedaniya-post.-komisii-21.04.2020-g..rar
- - -
Дата
21.04.2020 11:35
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Distantsionni-zasedaniya.txt
Материали за обсъждане Materiali-ot-t.13-do-t.22-distants-.-zasedaniya-post.-komisii-21.04.2020.rar
- - -