Общински съвет

Предстоящи заседания на ПК

Дата
08.02.2024 13:00
Комисия
Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията - Иван Янчев
Дневен ред Комисия по законност, обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията -13.02.2024 г. от 13.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по образование, култура и вероизповедания -12.02.2024 г. от 14.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 12:00
Комисия
Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика - Румен Пенков
Дневен ред Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика -12.02.2024 г. от 13.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика -12.02.2024 г. от 13.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
18.01.2024 12:10
Комисия
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - Николай Николов
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт - Десислав Иванов
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец януари 2024 г.
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - януари 2024 год.
- - -
Дата
08.09.2023 19:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец септември 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - м. септември 2023 г.
- - -
Дата
14.07.2023 10:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец юли 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - м. юли 2023 г.
- - -
Дата
09.06.2023 10:55
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец юни 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на Заседания на постоянни комисии месец юни 2023 година
- - -
Дата
12.05.2023 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец май 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на Заседания на постоянни комисии месец май 2023 година
- - -
Дата
06.04.2023 19:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец април 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч. бряг- м. април 2023 г.
- - -
Дата
10.03.2023 17:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец март 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии м. март 2023 г.
- - -