Общински съвет

Заседания на ПК

Дата
18.06.2021 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец юни 2021 г..pdf
Материали за обсъждане Всички материали за обсъждане на заседания на пост. комисии при ОбС Ч. бряг - м. юни 2021г..rar
- - -
Дата
13.05.2021 14:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец май 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии м. май 2021 г.
- - -
Дата
15.04.2021 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец април 2021г.
Материали за обсъждане Всички материали за обсъждане на заседания на пост. комисии м. април 2021г.
- - -
Дата
11.03.2021 13:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец март 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на пост. комисии месец март 2021 г.
- - -
Дата
11.02.2021 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец февруари 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - месец февруари 2021 г.
- - -
Дата
14.01.2021 18:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец януари 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на пост. комисии - м. януари 2021г.
- - -
Дата
10.12.2020 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец декември 2020 г.
Материали за обсъждане Всички материали за дистанц. заседания на пост. комисии - месец декември 2020г.
- - -
Дата
12.11.2020 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец ноември 2020 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на дист. заседания на пост. комисии - м. ноември 2020
- - -
Дата
15.10.2020 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост.комисии - месец октомври 2020 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии - месец октомври 2020 г.
- - -