Общински съвет

Предстоящи заседания на ПК

Дата
13.06.2024 10:40
Комисия
Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията - Иван Янчев
Дневен ред Дневен ред - комисия ЗОРПК - 17.06.2024 г. - 10.00 часа
Материали за обсъждане Дневен ред и материали за заседание комисия ЗОРСПК - 17.06.2024 год. - 10.00 часа
- - -
Дата
13.06.2024 10:35
Комисия
Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика - Румен Пенков
Дневен ред Дневен ред заседание комисия ЗМССП - 18.06.2024 г. - 15.00 часа
Материали за обсъждане Дневен ред и материали за заседание комисия ЗМССП - 18.06.2024 г. - 15.00 часа
- - -
Дата
13.06.2024 10:30
Комисия
Комисия по образование, култура, и вероизповедания - Петя Митрашкова
Дневен ред Дневен ред на заседание на комисия ОКВ - 18.06.2024 г. - 14.00 часа
Материали за обсъждане Дневен ред и материали за заседание комисия ОКВ - 18.06.2024 г. - 14.00 часа
- - -
Дата
13.06.2024 10:25
Комисия
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство - Петко Петков
Дневен ред Дневен ред на заседание на комисия ОСЗГВС - 17.06.2024 г. - 13.00 часа
Материали за обсъждане Дневен ред и материали за заседание на комисия ОСЗГВС - 17.06.2024 г. - 13.00 часа.
- - -
Дата
13.06.2024 10:00
Комисия
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - Николай Николов
Дневен ред Дневен ред заседание на комисия ИПЕПФБ - 17.06.2024 г. - 11.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - 17.06.2024 г. от 11.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
13.06.2024 10:00
Комисия
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт - Десислав Иванов
Дневен ред Дневен ред на заседание на комисия УТБКДЕТ - 17.06.2024 г. - 12.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт - 17.06.2024 г. от 12.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
17.05.2024 09:15
Комисия
Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията - Иван Янчев
Дневен ред Дневен ред - комисия ЗОРПК - 21.05.2024 г. - 10.00 часа
Материали за обсъждане Дневен ред и материали за заседание комисия ЗОРСПК - 21.05.2024 год. - 10.00 часа
- - -
Дата
17.05.2024 09:00
Комисия
Комисия по образование, култура, и вероизповедания - Петя Митрашкова
Дневен ред Дневен ред на заседание на комисия ОКВ - 22.05.2024 г. - 13.00 часа
Материали за обсъждане Дневен ред и материали за заседание комисия ОКВ - 22.05.2024 г. - 13.00 часа
- - -
Дата
17.05.2024 09:00
Комисия
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - Николай Николов
Дневен ред Дневен ред заседание на комисия ИПЕПФБ - 21.05.2024 г. - 11.30 часа
Материали за обсъждане Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - 21.05.2024 г. от 11.30 часа - материали за обсъждане
- - -