Общински съвет

Заседания на ПК

Дата
08.02.2024 13:15
Комисия
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство - Петко Петков
Дневен ред Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –12.02.2024 г. от 10.30 часа
Материали за обсъждане Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –12.02.2024 г. от 10.30 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:15
Комисия
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт - Десислав Иванов
Дневен ред Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт- 12.02.2024 г. от 15.30 часа
Материали за обсъждане Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт- 12.02.2024 г. от 15.30 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:10
Комисия
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - Николай Николов
Дневен ред Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет-13.02.2024 г. от 14.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет-13.02.2024 г. от 14.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:10
Комисия
Комисия по образование, култура, и вероизповедания - Петя Митрашкова
Дневен ред Комисия по образование, култура и вероизповедания -12.02.2024 г. от 14.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по образование, култура и вероизповедания -12.02.2024 г. от 14.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 13:00
Комисия
Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията - Иван Янчев
Дневен ред Комисия по законност, обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията -13.02.2024 г. от 13.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по образование, култура и вероизповедания -12.02.2024 г. от 14.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
08.02.2024 12:00
Комисия
Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика - Румен Пенков
Дневен ред Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика -12.02.2024 г. от 13.00 часа
Материали за обсъждане Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика -12.02.2024 г. от 13.00 часа - материали за обсъждане
- - -
Дата
18.01.2024 12:10
Комисия
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет - Николай Николов
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт - Десислав Иванов
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец януари 2024 г.
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - януари 2024 год.
- - -
Дата
08.09.2023 19:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец септември 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - м. септември 2023 г.
- - -
Дата
14.07.2023 10:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец юли 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - м. юли 2023 г.
- - -