Общински съвет

Документи

 • Тип
 • Наименование
 • Други
 • Към Заповед на обл. управител - връщане реш. № 247 - наредба адм. местни такси

   

  Писмо вх. № 08-00-25/10.12.2020 г. и вх. № 08-00-25(1)/11.12.2020 г. и

  Заповед № РД-29-18/08.12.2020 г. на Областен управител на  област Плевен за връщане за ново обсъждане решение № 247 от 27.11.2020 г.  на ОбС Червен бряг

   

  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (приета с решение № 247/27.11.2020 г.)