Общински съвет

Документи

 • Тип
 • Наименование
 • Проекто-нормативен документ
 • СПРАВКА по чл. 26 ал. 5 от ЗНА

   

   

  СПРАВКА

  по чл. 26 ал.5 от ЗНА

  за отразяване на постъпилите предложения от обществени консултации по проект на Наредба за определяне на местна такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди на територията на община Червен бряг

   

  В срока, оповестен с уведомлението до заинтересованите лица и изх. рег. № 06-00-150/ 26.04.2022 г , няма данни за постъпили предложения и становища относно проект  на Наредба за определяне на местна такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди на територията на община Червен бряг

   

   

  С уважение,

  Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

  Кмет на община Червен бряг

   

  Публикувана на 27 май 2022год.