Общински съвет

Комисии

Наименование
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности, екология и транспорт
Председател
Десислав Иванов
Зам-председател
Георги Георгиев
Членове Николай Николов; Тони Нинов; Евгени Топалски; Николай Главчев; Георги Георгиев;
- - -
Наименование
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство
Председател
Петко Петков
Зам-председател
Евгени Топалски
Членове Десислав Иванов; Данаил Вълов; Цветомил Кръстев; Красимир Евтимов; Тони Нинов;
- - -
Наименование
Комисия по образование, култура, и вероизповедания
Председател
Петя Митрашкова
Зам-председател
Мирослав Михайлов
Членове Красимир Евтимов; Елеонора Ангелова; Румен Пенков; Милен Маринов; Николай Милев;
- - -
Наименование
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет
Председател
Николай Николов
Зам-председател
Иван Янчев
Членове Георги Георгиев; Данаил Вълов; Петко Петков; Бисера Асеновска; Георги Георгиев;
- - -
Наименование
Комисия по здравеопазване, младежта, спорта и социална политика
Председател
Румен Пенков
Зам-председател
Николай Милев
Членове Петя Митрашкова; Тодор Тодоров; Цветомил Кръстев; Бисера Асеновска; Милен Маринов;
- - -
Наименование
Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията
Председател
Иван Янчев
Зам-председател
Тодор Тодоров
Членове Елеонора Ангелова; Мирослав Михайлов; Николай Главчев;
- - -