Общински съвет

Състав

Даниел Иванов
Даниел Кръстев Иванов

Общински съветник

ГЕРБ

Ганка Василева
Ганка Нинова Василева

Общински съветник

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Красимир Евтимов
Красимир Алеков Евтимов

Общински съветник

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Петър Петров
Петър Петков Петров

Общински съветник

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Мирослав Михайлов
Мирослав Николов Михайлов

Общински съветник

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Йоана Йотова
Йоана Иванова Йотова

Общински съветник

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Евгени Красимиров Топалски

Общински съветник

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Полина Дамянова
Полина Георгиева Дамянова

Общински съветник

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Николай Мишовски
Николай Георгиев Мишовски

Общински съветник

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ