Общински съвет

Състав

Поля Коларова-Цветкова
Поля Христова Коларова-Цветкова

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Георги Георгиев
Георги Иванов Георгиев

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Илиан Илиев
Илиан Георгиев Илиев

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

Мирослав Макавеев
Мирослав Митков Макавеев

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

Пламен Спасов
Пламен Иванов Спасов

Общински съветник

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ