Общински съвет

Състав

Николай Мишовски
Николай Георгиев Мишовски

Общински съветник

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Цветелина Цветкова-Пенчева
Цветелина Красимирова Цветкова-Пенчева

Общински съветник

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Георги Георгиев
Георги Максимов Георгиев

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Данаил Вълов
Данаил Николов Вълов

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Петко Петков
Петко Ивайлов Петков

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Тодор Тодоров
Тодор Иванов Тодоров

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Цветомил Кръстев
Цветомил Симеонов Кръстев

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Ивайло Иванов
Ивайло Петков Иванов

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Поля Коларова-Цветкова
Поля Христова Коларова-Цветкова

Общински съветник

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ