Новини

Заповед РД 07 - 56/ 26.07.2023 г.

Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен

Пълна информация
Съобщение

Изтича срокът за внасяне на трета вноска от дължимия патентен данък

Пълна информация
Съобщение

Заседание на Общинския съвет - 25.07.2023 година

Пълна информация
Съобщение

Заседания на постоянни комисии месец юли 2023 година

Пълна информация
Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрелост” на посевите от житни култури

Заповед № РД-09-291/06.07.2023 година

Пълна информация
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

На 11 и 12 юли 2023 година при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработки на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита на територията на общината срещу кърлежи, комари и гризачи (дезакариза

Пълна информация
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

На 11 и 12 юли 2023 година при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработки на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита на територията на общината срещу кърлежи, комари и гризачи (дезакариза

Пълна информация
Затваря се за движение на ППС  път PVN 2194 от разклона с път III-306 по посока гр. Червен бряг до приключване на ремонтните дейности

Кръстовището на бул. „Европа“ и ул. „Антим I“, гр. Червен бряг (при бензиностанция „Петрол“АД) във връзка с изпълнение на обект: „Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг – бул. „Европа“ и общински път PVN 2194“

Пълна информация