Новини

Съобщение

Заседание на Общинския съвет

Пълна информация
Проект „Грижа в дома в Община Червен бряг“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Пълна информация
Съобщение

Заседания на постоянните комисии

Пълна информация
Съобщение

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПАТЕНТНИ ДЕКЛАРАЦИИ Е ДО 31.01.2023 г.

Пълна информация