Новини

Честит празник

26 юни - историческа дата за нашия град.

Пълна информация
Информация за годишен финансов отчет за 2021г.

Съгласно указания по т. Х от ДДС № 07 от 31.12.2021г. на Министерство на финансите.

Пълна информация
Съобщение

Заседание на Общинския съвет

Пълна информация
Инвестиционно предложение

„Изграждане на площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, в ПИ № 16549.96.15, с. Горник, общ. Червен бряг, обл. Плевен“

Пълна информация
Съобщение

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Пълна информация
Съобщение

Публичен търг с тайно наддаване

Пълна информация
Обява

Срочна служба в доброволния резерв

Пълна информация
Заповед

Във връзка с осигуряване безопасността на водните обекти и предотвратяване на инциденти на територията на Община Червен бряг

Пълна информация