Новини

Презентация

КАКВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ УПРАВЛЯВА И УСПЕШНО РАЗВИВА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ?

Пълна информация
Поздравителен адрес

Честито Възкресение Христово!

Пълна информация
Съобщение

Услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на отпадъците

Пълна информация
Инициатива

На 11 април в Червен бряг се проведе информационна и образователна кампания за събиране и оползотворяване на отработени масла.

Пълна информация
Празничен пролетен календар

Програма

Пълна информация
Съобщение

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Пълна информация
Поздравителен адрес

Международeн ден на ромите – 8 април

Пълна информация
Съобщение

Стартиране на строително - ремонтни дейности на общински път

Пълна информация