Новини

Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Важно за избирателите

Важно за избирателите

Пълна информация
Покана

Пресконференция в рамките на проекта ROBG-306 „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с TEN-T“.

Пълна информация
Съобщение за имунизация

COVID-19

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

На 25.02.2021 година /четвъртък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Пълна информация
Съобщение

Община Червен бряг съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001014 „Карлуков

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация