Новини

Публичен търг с тайно наддаване

Съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот

Пълна информация
Съобщение по повод Архангелова Задушница

График за транспорт до Гробищните паркове на 7 ноември 2020 г.

Пълна информация
Поздравителен адрес

1 НОЕМВРИ – ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Пълна информация