Новини

Съобщение

На 27.11.2020 година /петък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Пълна информация
Община Червен бряг е сертифицирана по ISO 14001:2015 ISO и 9001:2015

Сертификатите са валидни до 3 януари 2021 год.

Пълна информация
БЕЗПЛАТЕН БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ ПОДСИГУРИ ОБЩИНАТА ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ И ГР. КОЙНАРЕ

Парк „Градска градина“ - гр. Червен бряг и Парк „Градска градина“ - гр. Койнаре

Пълна информация
Засади дърво - зелената инициатива

Община Чернен бряг

Пълна информация
Дистанционни заседания на постоянни комисии месец ноември 2020 година

На 16 , 17 и 18 ноември 2020 година ще се проведат дистанционни заседания на всички постоянни комисии

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

От дирекция „Бюро по труда” - Червен бряг във връзка с Covid - 19

Пълна информация
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на всички таксиметрови превозвачи на територията на Община Червен бряг

Пълна информация
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Червен бряг

За периода 09 - 13.11.2020 г.

Пълна информация