Новини

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Плевен

За периода 02-06.11.2020 г.

Пълна информация
Въведени противоепидемични мерки на територията на Община Червен бряг от 29 окт. - 12 ноем. 2020 г.

Заповед № РД-09-560/28.10.2020 г.

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място“

Пълна информация
Информация за годишен финансов отчет за 2019г. на община Червен бряг

Съгласно указания по т. Х от ДДС №6 от 23.12.2019г. на Министерство на финансите

Пълна информация
Съобщение за авариен ремонт на железопътен превоз

Червен бряг - Телиш

Пълна информация
ДЕН НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Червен бряг, в качеството си на посредник на трудовия пазар, отправя покана до търсещите работа лица

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.)

Пълна информация
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Червен бряг

За периода от 19 - 23 октомври 2020 г.

Пълна информация