Новини

Заповед РД-09-192

от 30.03.2020г. на кмета на община Червен бряг

Пълна информация
Нова банкова сметка на община Червен бряг

Считано от 01.04.2020 г.

Пълна информация
Съобщение от НОИ

Териториалното поделение на НОИ - Плевен Ви информира

Пълна информация
Съобщение относно заповеди РД-09-143;181/ 03.2020г.

Въведен е вечерен час за всички малолетни и непълнолетни лица – 21ч.

Пълна информация
Съобщение ВИК - Плевен

„В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“

Пълна информация
Филм „Красотата на Община Червен бряг“

Гледайте тази събота от 11:00 ч. по БНТ 1 „Красотата на Община Червен бряг“

Пълна информация
Заповед РД-09-188 на кмета на община Червен бряг

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Пълна информация
Образец на декларация от работодателя

Декларация по образец от МВР

Пълна информация