Новини

Трети март - Да живее България!

Честит празник, скъпи съграждани!

Пълна информация
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Пълна информация
Съобщение

ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА

Пълна информация
Обявление за подбор на служители на длъжност „Сътрудник социални дейности”

в изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0057-C01, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капаците

Пълна информация
Прессъобщение

Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг

Пълна информация
Заповед № РД11-306 от 14.02.2023 г. на ИД на БАБХ

Относно болестта Африканска чума

Пълна информация
Съобщение

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

Пълна информация
Съобщение

Във връзка с планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Пълна информация