Новини

Избори 2022

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОРГАНИЗИРА ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ

Пълна информация
Публичен търг

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване

Пълна информация
Съобщение

Covid - 19

Пълна информация
Програма на традиционния панаир в Червен бряг

2 и 3 септември 2022 г.

Пълна информация
Съобщение

Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване

Пълна информация
 Заповед № РД-07-80/ 28.07.2022 г.

На основание чл. 37 в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ......

Пълна информация
Съобщение

Търг с тайно наддаване

Пълна информация
Съобщение

Община Червен бряг и детска ясла „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ информират

Пълна информация