Новини

Съобщение

Към всички заинтересoвани

Пълна информация
Съобщение

Заседание ОбС Ч. бряг - 11.03.2024 година

Пълна информация
Съобщение

Процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен

Пълна информация
Съобщение

На 19.02.2024 година /понеделник/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Пълна информация
Леденото шоу събра любители на зимния спорт

Младите таланти се обучават под вещото ръководство на своя треньор - Ина Лутай и са носители на редица медали от държавни първенства

Пълна информация
Стартира кампания за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства

На предплатилите до 30.04.2024 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто

Пълна информация
Съобщение

Заседание на Общинския съвет

Пълна информация
Обява за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 година  на община Червен бряг

Публичното обсъждане ще се проведе на 29.01.2024 г. от 13,30 часа в ритуалната зала на гр. Червен бряг

Пълна информация