Културен календар

14.02.2020 21:00 Читалища и ПК от общината Трифоновден – празник на лозаря
07.04.2020 00:00 НЧ "Развитие1897" с.Телиш Световен ден на здравето
22.04.2020 00:00 Община Червен бряг Международният ден на Земята