Кметът Атанас Атанасов награди победителите от литературният конкурс "Будители"

 

Кметът Атанас Атанасов награди победителите от литературният конкурс "Будители". Целта на конкурса бе чрез написване на стихотворение, разказ, приказка или есе да провокира подрастващите да споделят своите разбирания относно народните будители и съвременните такива.

В обявения срок в Общинска администрация Червен бряг постъпиха т ворби от трима участници в първа възрастова група - ученици на възраст от 11 до 14 години.

Литературните творби са класирани от комисия, както следва:

Първо място - Димитър Димитров Янков, 14 г., ученик в ПГХТ "Юрий Гагарин" Червен бряг, за стихотворението "Моята начална учителка - един истински будител за мен"

Второ място - Никол Петрова Петкова, 11 г., ученичка в СУ "Д-р Петър Берон" Червен бряг, за есето "Имат ли място будителите в съвременния свят?"

Второ място - Виктор Александър Славов, 12 г., ученик в СУ "Д-р Петър Берон" Червен бряг, за стихотворението "Будители".