Съобщение

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА АВАРИЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУГАРИЕ ОТ ЖП СЕКЦИЯ - ВРАЦА

Уведомяваме Ви, че Железопътна секция Враца ще извърши авариен ремонт с ТПМ на железопътен прелез на км. 155+300 в междугарието Червен Бряг - Телиш по ll-pa главна железопътна линия София - Горна Оряховица - Варна, пресичаща автомобилен път IVl 1615-303 свързващ село Телиш и село Девенци, за което се налага частично прекъсване и ограничаване на движението на ППС през экп прелеза.

Ремонтните работи, ще се извършат на 18.11.2022 година в периода от 10:15 часа до 12:00 часа.