СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

В изпълнение на задълженията си по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Червен бряг уведомява засегнатото население, че фирма „Aста Ком“ ЕООД, гр. Велинград има следното инвестиционно предложение  за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 KW, разположена на терен в ПИ №70281.162.58, местността „Барата“, землището на с. Сухаче, община Червен бряг“.

 

    Обява и Уведомление ИП