Отчет за изпълнение на бюджета на Община Червен бряг

ДО

ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

ДО

СИНДИКАТИ

ДО

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси  ви уведомявам,  че на 12.07. 2022 година /вторник /  от  11.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг – Народно читалище “Н. Й. Вапцаров-1908” ще се проведе  публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 2021 година.

Каним граждани , бизнес организации, синдикати, неправителствени организации и всички заинтересовани от местната общност да участват в обсъждането.

          Заповядайте да разгледаме и обсъдим приходите и разходите  на средствата в общината  за изминалата година.

 Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг  до  17.00 часа  на 11.07.2022 г. или  на е-mail  [email protected]

 

Петьо Костов

Председател на Общински  съвет- Червен бряг