Съобщение

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪРВА ВНОСКА ОТ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА 2022 Г. ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ИЗТИЧА НА 30.06.2022 г.

 

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг