Възможно ли е Вила рустика в Сухаче да стане атрактивен туристически обект

 

Възможно ли е Вила рустика в Сухаче да стане атрактивен туристически обект

Това коментираха на среща с Кмета на Червен бряг представители на екипа, провел археологическите проучвания на обекта миналата година.

Археологическите разкопки в м. „Селището” в село Сухаче са с десетилетна предистория. Пръв подема инициативата за проучване на червенобрежкия край известният траколог проф. Александър Фол. Много български изследователи и родолюбци продължават това дело.

На този принцип е основана и фондация „Арете – Фол”, финансирала голяма част от археологическите разкопки, свързани с проучването на тази вила. Така с времето обектът се превръща в полигон за студентски и научни практики по археология.

В резултат на проведените мероприятия са разкрити културно-исторически находки от римската епоха като с особено значение е поземленото имение на римския легионер Марк Аврелий Велико от 236 г след н.е - Вила рустика от III век, пещи за керамични изделия от II век, основи и зидове на други постройки, каменни и керамични съдове.

През 2019 г. археологически екип, с ръководители доц. д-р Венета Хаджийска и д-р Хаджиангелов, започват сондажи в близката периферия на вилата и се открива нова сграда, вероятно стопанска, като част от целия комплекс.

Ръководителят на археологическата експедиция д-р Веселин Хаджиангелов запозна д-р Цветан Костадинов с резултатите от теренната им работа през миналата година. През есента на 2021 година д-р. Хаджиангелов, заедно със колеги от Историческия музей в София и студенти от Университетa по библиотекознание и информационни технологии продължават първите сондажи от стопанската сграда. Благодарение на съдействието на Община – Червен бряг успяват да изчистят терена от храсти и дървета и да го обособят като археологическа зона. Той бе категоричен, че районът е пълен с обекти, със сериозни културни пластове, които крият многоженство интересни структури и артефакти.

В момента цялото място е консервирано с геотекстил и очаква бюджет и средства за бъдещи изследвания. Намеренията на археолозите са, през предстоящия археологически сезон, да бъдат проведени нови разкопки като се проучат сградите във вътрешността им. Очакванията са да се разкрият сериозни находки, които да изяснят функционалната същност на целия комплекс.

Д-р Хаджиангелов се надява за около 2 – 3 години напълно да се изясни въпроса с вилата и в бъдеще да се кандидатства по европейски програми, за да се превърне мястото в атрактивен туристически обект. „В него е възможно не само да бъдат експонирани оригиналните структури, но да се възстанови тази вила наново със способите и начините, строени тогава.” – допълни археологът.

Тези възможности бяха обсъдени с Кмета на Червен бряг и с Изпълнителния директор на Местна инициативна група „Карлуковски карст Червен бряг – Искър”

В срещата взеха участие и създателят на фондация „Арете-Фол” - проф. д.и.н. Димитър Иванов - спонсор на археологическите проучвания в с. Сухаче и археологът Диана Стоянчова.