Поздравителен адрес

 

Лого Община

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ

ДО КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

В ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,

            УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,

 

            12 октомври е Денят на българската община!

Позволете ми сърдечно да поздравя всички Вас, ангажирани с издигане авторитета на местното самоуправление.

            Вярвам, че заедно ще решаваме проблемите и ще работим за по-добри условия за живот в нашата община.

            Нека да бъдем взискателни към себе си и да отстояваме интересите на съгражданите си.

            Благодаря Ви, че работите за бъдещето на община Червен бряг. Желая Ви здраве, късмет и професионални успехи.

 

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!

 

 

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг