ПРИВЕТСТВИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

ДО

РЪКОВОДСТВОТО И СЛУЖИТЕЛИТЕ

НА РСПБЗН

ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С

 

 

         От името на Община Червен бряг и лично от мое име Ви поздравявам сърдечно по повод 14 септември – професионалния празник на пожарникаря.

         Изказвам своето уважение към Вашия професионализъм, всеотдайност и самоотвержен труд към обществото.

Да бъдеш пожарникар е не само професия, но и призвание.

Бъдете здрави, дерзайте и вярвайте, защото благодарността от  тези, на които сте оказали помощ, е безкрайна.

Благодаря, че Ви има и че бдите за безопасността и сигурността на нашата община.

 

 

 

 

С уважение,

 

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг