Съобщение

 

До

г-жа Софка Николова

ул. „69-та“ № 4

с. Чомаковци

Община Червен бряг

 

Съобщение - пълен текст