Обявяване Заповед №РД-11-80 от 27.05.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-80/27.05.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа в ПИ 37863.390.662 в землището на гр. Койнаре.

 

арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-80 от 27.05.2021г. - пълен текст

 

 

28.05.2021 10:49