Обявление

На вниманието на:

Н. Д. Наков

Ул. „Митко Палаузов“ № 6

с. Глава

 

Д. С. Райкова

ж. к. „Победо“ Бл. 3, Вх. Д, Ет. 6, Ап. 92

гр. Червен бряг

 

М. И. Йотова

ж. к. „Надежда ІV“ №448, Вх. Д, Ет. 1, Ап. 2

гр. София

 

К. К. Златкова

ж. к „Младост 1“ № 92, Вх. А, Ет. 6, Ап. 28

гр. София

 

Обявление - пълен текст

 

28.05.2021 09:16