ВиК съобщения

Дата на публикуване: 20.06.2023 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

СЪОБЩЕНИЕ

ВиК- Плевен уведомява, че все още е налице замътване на водоизточниците от Водоснабдителна Група “Златна Панега“, които бяха засегнати от проливните дъждове през последните дни. Вследствие на това, водоснабдяването на гр. Червен бряг, с. Радомирци и с. Рупци остава нарушено. За да се овладее ситуацията са включени резервни водоизточници, които са с ограничени възможности, но се ползват като временна мярка.

Вода се подава за:

  • гр. Червен бряг- ниска зона от 6 часа до 9 часа и към високата зона на града- след19 часа.
  • За с. Радомирци се разчита само на дренаж „Кръгна“, който в момента захранва и ниската, и високата част на селището.

Село Рупци черпи вода от каптаж „Езерото“, която обаче не достига до високите части на селото и за там е осигурена водоноска.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 11.10.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради аварийно-ремонтни дейности по вътрешната водопроводна мрежа, на 11.11.2022 г., ще бъде преустановено подаването на вода в с. Телиш от 09,30 часа до 12,30 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 30.09.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради ремонтни дейности по отстраняване на авария на магистрален водопровод  „Златна Панега“, днес, 30.09.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг. Очакваме водоподаването да бъде възстановено около 15,30 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

ВиК съобщения - архив