Изплатени компенсации на транспортен превозвач за 2020 г.

 

Лого Община   

 

 

 

ОТЧЕТ  - 2020 г.

      Съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Превозвач: ЕТ „Спарк – 2001 Искра Стефанова”, ЕИК 110517552, представлявано от Искра Стефанова Стефанова.

Вид и обхват на извършваните превози: Извършва се обществен превоз на пътници от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

І. Общ размер на изплатените от кмета на Общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива /чл. 71, т. 3 от Наредбата/:

1. Размер субсидии и компенсации, изплатени на превозвача:
1.1.Компенсации за безплатен превоз на ученици 14 476 лв.
1.2. Компенсации за безпл./нам. цени пътувания - всичко 159655,50 лв.

 

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на община Червен бряг

 

 

 

25.03.2021 12:21